หนังสือใหม่

หนังสือมาใหม่ ลองอ่านดูแล้วยัง? View All

ใช้งานมากที่สุด

เล่มนี้คนอ่านเยอะจัง ลองอ่านดูนะ View All

เปิดดูมากที่สุด

คลิ้กดูมากสุด มีอะไรน่าสนใจ? View All

แนะนำให้อ่าน

บรรณารักษ์แนะนำให้อ่าน ลองดูนะ View All

Browsing category

   View All

Tag Cloud

  View All

Browse search Zone

ประเภทแหล่งที่มา

แหล่งจัดเก็บ

See All Collection
หอสมุดกลาง
CD ประกอบหนังสือ ชั้น 4, หอสมุดกลาง ชั้น 4 โซน A
คลังหนังสือ, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B
เคาท์เตอร์บรรณารักษ์, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
งานเทคนิคสารสนเทศ, หอสมุดกลาง ชั้น 1
ซีดีรอม, หอสมุดกลาง ชั้น 4 โซน A
ดีวีดี, หอสมุดกลาง ชั้น 4 โซน A
ท้องถิ่นศึกษา, หอสมุดกลาง ห้องสรรพวิทยาท้องถิ่น ชั้น 3
นวนิยาย, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
ปลั๊กไฟสำหรับให้บริการ
มุมคุณธรรมม หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
เยาวชน, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 2), หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
เรื่องสั้น, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
วรรณกรรม, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
วารสารฉบับปัจจุบัน, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วารสารฉบับล่วงเวลา, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วารสารเย็บเล่ม, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วิจัย, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วิทยานิพนธ์, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน A
วีซีดี, หอสมุดกลาง ชั้น 4 โซน A
หนังสือทั่วไปนิติศาสตร์, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B
หนังสือทั่วไปภาษาไทย (หนังสือวิทยาลัยการพยาบาล), หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B
หนังสือทั่วไปภาษาไทย, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A
หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ (หนังสือวิทยาลัยการพยาบาล), หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B
หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน A
หนังสือราชวงศ์จักรี, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
หนังสือหายาก, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
หนังสืออ้างอิง, หอสมุดกลาง ชั้น 2 โซน B
หนังสืออ้างอิงนิติศาสตร์, หอสมุดกลาง ชั้น 3 โซน B

ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
นวนิยาย, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
เรื่องสั้น, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
วารสารฉบับปัจจุบัน, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
วารสารฉบับล่วงเวลา, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
วิจัย, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
วิทยานิพนธ์, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
หนังสือทั่วไปภาษาไทย, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
หนังสืออ้างอิง, ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์) อาคาร 3 ชั้น 1
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles