ระเบียบการใช้งานห้องสมุด

ช่วงเปิดภาคเรียน
วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 19.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 09.00 - 16.00 น.
 
 
ช่วงปิดภาคเรียน
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.
**(ปิดให้บริการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์และประกาศจากทางมหาวิทยาลัย)**
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles