พบ: 47  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image

image
ชื่อมัสยิดในกรุงเทพมหานคร ภาษาและการสื่อสารทางวัฒนธรรม : รายงานการวิจัย = The names of mosque in Bangkok : language and interpretation of cultures / วาริด เจริญราษฎร์.
ผู้แต่ง
วาริด เจริญราษฎร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ว. 297.65 ว273ช 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษารายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ : รายงานการวิจัย = The result of learning by using case study to strategic management subject / เพ็ญศรี จันทร์อินทร์.
ผู้แต่ง
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์.
สำนักพิมพ์
กำแพงเพชร :
เลขเรียก
ว. 378.17 พ538ผ 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image

image
เราที่ไม่ใช่เรา ที่อยู่ในเรา / Ock Soo Park ; ดาวิด คิม, หัทยา ภุชงค์ชัย, แปล.
ผู้แต่ง
พาร์ค, อ็อก ซู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :$มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ,
เลขเรียก
158 พ271ร 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
เล่าเรื่องเรื่องเล่า / นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
808.54 ล515 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กรรม-พันธุ์ / สม สุจีรา.
ผู้แต่ง
สม สุจีรา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
572.8 ส168ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รักษาโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว / โชติอนันต์ และคณะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
WY100ว442ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยการพยาบาล

image

image
Community health nursing : an alliance for health / edited by Stephen Paul Holzemer, Marilyn Klainberg.
สำนักพิมพ์
Burlington, MA :
เลขเรียก
WY106 C734 2014
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดวิทยาลัยการพยาบาล

image
ประชาธิปไตย DIY : Democracy "Do it yourself" ประชาธิปไตยเริ่มง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเรา / ประวิตร รัตนเพียร.
ผู้แต่ง
ประวิช รัตนเพียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
321.8 ป1711ป 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles