พบ: 48  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน.
ผู้แต่ง
สถาบันการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ว. 338.642 ส142ป 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
ประชากรศาสตร์เพื่อการพัฒนา = Demography for development / พุทธินันทร์ บุญเรือง.
ผู้แต่ง
พุทธินันทร์ บุญเรือง.
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ :
เลขเรียก
304.6 พ444ป 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบจาก : รายงานการวิจัย = Development of Nipa Palm Leaf tea / นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
ผู้แต่ง
นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ว. 641.877 น177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาต้นแบบเว็บแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย = Mobile commerce web application prototype development for elderly / ธัญพร ศรีดอกไม้.
ผู้แต่ง
ธัญพร ศรีดอกไม้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ว. 005.276 ธ113ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
ประวัติศาสตร์และศิลปะล้านนา / เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล.
ผู้แต่ง
เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี :
เลขเรียก
วก ก617ป 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อย : รายงานการวิจัย = Study on substrate culture from leaf sheaf of banana tree and sawdust / วงจันทร์ นุ่นคง.
ผู้แต่ง
วงจันทร์ นุ่นคง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ว. 631.584 ว122ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
If it bleeds : new fiction / Stephen King.
ผู้แต่ง
King, Stephen.
สำนักพิมพ์
New York :
เลขเรียก
Fic K52I 2020
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สามก๊ก ฉบับยอดยุทธ์ / ทองแถม นากจำนง.
ผู้แต่ง
ทองแถม นาถจำนง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
895.13 ส645ส 2557
หนังสือ Loading...

image
การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง / พัลลภา ปิติสันต์.
ผู้แต่ง
พัลลภา ปิติสันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
307.14 พ117ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA style / American Psychological Association.
ผู้แต่ง
American Psychological Association.
สำนักพิมพ์
Washington, DC :
เลขเรียก
808.06615 A512P 2020
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles