รายการส่งออกหนังสือ
Format


 
Export to  
 

No.List
1
image
ร้อยคารมจีน : ลิ้นฑูตคนจีนโบราณ / ศักดิ์รวี, แปลและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
ศักดิ์รวี,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มาลัย, 2535
เลขเรียก
951 ร196
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
2
image
การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว / วิชิต สุวรรณปรีชา.
ผู้แต่ง
วิชิต สุวรรณปรีชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
อ635.9 ว35ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
3
image
เรียนรู้ : วิถีสู่ความสำเร็จ / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
153.15 ก573ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
4
image
เรียนรู้การทำไวน์ผลไม้ด้วยตนเอง / ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน.
ผู้แต่ง
ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน.
สำนักพิมพ์
ลำปาง :
เลขเรียก
641.22 ธ377ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
5
image
เรียนรู้บุคลิกภาพจากลายมือ / ปีเตอร์ เวสท์ ; ดาวมฤตยู, แปลแลเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
เวสท์, ปีเตอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533
เลขเรียก
133.6 ว58ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
6
image
ภาษาทัศนา / ปราณี กุลละวณิชย์...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
401.4 ภ282
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
7
image
ภาษาทัศนา / ปราณี กุลละวณิชย์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ปราณี กุลละวณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535
เลขเรียก
401.4 ภ282
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
8
image
สาระสังเขปและบทวิเคราะห์วิทยานิพนธ์บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ / ประภาวดี สืบสนธิ์.
ผู้แต่ง
ประภาวดี สืบสนธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ป011.75 ป1711ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
9
image
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนา = English grammar : Practical lessons and exercisers for improving connersation / จุลนรี อัชชนียสกุล.
ผู้แต่ง
จุลนรี อัชชนียะสกุล.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี :
เลขเรียก
428.2 จ475ว
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles