Search again

พบ: 68  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
วิชาท้องถิ่นของเรา ส 071 / นุชา มุกดาลอย.
ผู้แต่ง
นุชา มุกดาลอย.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี, 2530.
เลขเรียก
ทศ น422ว 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก / จิรวัฒน์ พิระสันต์.
ผู้แต่ง
จิรวัฒน์ พิระสันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
ทศ จ377ศ 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สมุดภาพพระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ขุนปทุมโรคประหาร.
ผู้แต่ง
ขุนปทุมโรคประหาร.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : โฟกัส พริ้นติ้ง, 2508.
เลขเรียก
ทศ น578ข 2508
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สมุดภาพพระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ขุนปทุมโรคประหาร.
ผู้แต่ง
ขุนปทุมโรคประหาร.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : โฟกัส พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียก
ทศ น578ข 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สมุดหมายเหตุเมืองพิษณุโลก / วิม เกาเทียน.
ผู้แต่ง
วิม เกาเทียน.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : ตระกูลไทย, 2557.
เลขเรียก
ทศ ว36ส 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สมเด็จพระสุพรรณกัลยา / พระครูพิพิธพัฒนานุยุต และพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี.
ผู้แต่ง
พระครูพิพิธพัฒนานุยุต.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 2558.
เลขเรียก
ทศ พ1711ส 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สัมมนาประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก 25-27 มกราคม 2522 ณ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก.
ผู้แต่ง
การสัมมนาประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : กรมศาสนา ร่วมกับ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม, 2522.
เลขเรียก
ทศ ก278ส 2522
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สู่เมืองสองแคว : ที่ระลึกในงานทอดพระกฐินหลวง ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2515.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธนาคารกรุงเทพ, 2515.
เลขเรียก
ทศ ส415 2515
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หรรษวรรณกรรมไทยทรงดำ พิษณุโลก / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.
ผู้แต่ง
เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2532.
เลขเรียก
ทศ ว576ห 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักฐานประวัติศาสตร์เนินดินที่อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : เทศบาลเมืองพิษณุโลก, 2537.
เลขเรียก
ทศ ห1711 2537
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลกเมืองต้องห้าม...พลาด = Amazing Phitsanulok / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, 2560.
เลขเรียก
ทศ อ539 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เขาสมอแครง-กำแพงเมือง เอกสารชมรมผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ฉบับที่ 2.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : พิสุทธ์การพิมพ์, 2527.
เลขเรียก
ทศ ข518 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เชิงไก่ชนไทย / ศรีกรุง.
ผู้แต่ง
ศรีกรุง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สัตว์เศรษฐกิจ แมกกาซีน, 2542.
เลขเรียก
ทศ ศ173ช 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการบรรยายการอนุรักษ์ไก่ชนไทยและวัฒนธรรมการชนไก่ / นิสิต ตั้งตระการพงษ์.
ผู้แต่ง
นิสิต ตั้งตระการพงษ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก, 2556.
เลขเรียก
ทศ น383อ 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles