Search again

พบ: 1,440  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ไม่ขอรับเกียรติยศใด ๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข / ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์.
ผู้แต่ง
พูนศุข พนมยงค์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ, 2551.
เลขเรียก
วก พ415ม 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม่มีขา ใช่ว่าไม่มีลมหายใจ/ ต่วนอัมรัน กูโซะ ; พิชญาพร โพธิ์สง่า, เรียบเรียง
ผู้แต่ง
ต่วนอัมรัน กูโซะ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียก
วก ต175ม
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา.
ผู้แต่ง
ซะการีย์ยา อมตยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 1000 ราตรี, 2558.
เลขเรียก
วก ซ111ม
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา.
ผู้แต่ง
ซะการีย์ยา อมตยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 1000 ราตรี, 2553.
เลขเรียก
วก ซ111ม
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา.
ผู้แต่ง
ซะการีย์ยา อมตยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 1000 ราตรี, 2553.
เลขเรียก
วก ซ111ม 2553
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม่มีเธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน / ปะการัง.
ผู้แต่ง
ปะการัง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เช้าวันอาทิตย์, 2562.
เลขเรียก
วก ป111ม 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม่อยากเป็นควาย / สายสุรี จุติกุล.
ผู้แต่ง
สายสุรี จุติกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2523
เลขเรียก
วก ส268ม
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม่ใช่ที่ของเรา / วรยศ บุญทองนุ่ม.
ผู้แต่ง
วรยศ บุญทองนุ่ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2564.
เลขเรียก
วก ว176ม 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม้นอกกอ / ช่อมณี
ผู้แต่ง
ช่อมณี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อรุณ, 2556
เลขเรียก
วก ช196ม
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไร้สัญชาติ และตัวละครอื่นๆ = Stateless and other stories / บัญชา อ่อนดี.
ผู้แต่ง
บัญชา อ่อนดี.
สำนักพิมพ์
กาญจนบุรี : บ้านแม่น้ำ, 2563.
เลขเรียก
วก บ113ร 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา.
ผู้แต่ง
วีรพร นิติประภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก
วก ว376ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา.
ผู้แต่ง
วีรพร นิติประภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
เลขเรียก
วก ว376ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไส้เดือนน้อยกับรากฝอย / เรื่อง ชัยรัตน์ สุชาติบุญมาก ; รูป พิชาติ เจียมรัตนสกุล.
ผู้แต่ง
ชัยรัตน์ สุชาติบุญมาก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2543.
เลขเรียก
วก ช116ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไหมแม / ภาณุมาศ ภูมิถาวร, เดือนรุ่งฟ้า เพ็ญไพสิฐ : ผู้วาดภาพประกอบ.
ผู้แต่ง
ภาณุมาศ ภูมิถาวร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541.
เลขเรียก
วก ภ244ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
๒๓๑๐ กรุงธนบุรีผงาด/ สุเจน กรรพฤทธิ์
ผู้แต่ง
สุเจน กรรพฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สารคดี, 2561
เลขเรียก
วก ส452ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles