Search again

พบ: 1,634  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคง ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ / อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
ผู้แต่ง
อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
เลขเรียก
320.9593 อ417ท
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไทยต่างด้าวท้าวต่างแดน : สังคมวิทยาของชีวิตข้ามพรมแดน / บรรณาธิการ: พัทยา เรือนแก้ว, สุภางค์ จันทวานิช และ ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก
331.62 ท964
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไทยศึกษา / ยุพร แสงทักษิณ, ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545
เลขเรียก
390.09593 ท968
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไทยศึกษา = Thai study / สำราญ ผลดี.
ผู้แต่ง
สำราญ ผลดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
959.3 ส217ท 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
ไทยสิบสองปันนา เล่ม 2 / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
ผู้แต่ง
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557
เลขเรียก
390.09593 บ432ท
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไฟปรารถนา / ชูวงศ์ ฉายะจินดา.
ผู้แต่ง
ชูวงศ์ ฉายะจินดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561.
เลขเรียก
น. ช417ฟ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไม่ต้องชอบขี้หน้า ก็ทำงานด้วยกันได้ / Hiromi Yamasaki ; สกลโสภิตอาชาศักดิ์, แปล
ผู้แต่ง
ยามาซากิ, ฮิโรมิ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ Move Publishing, 2560
เลขเรียก
158.7 ย262ม
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : การศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย / จิตติภัทรพูนคำ, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
เลขเรียก
327.593 ม963
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา
ผู้แต่ง
ซะการีย์ยา อมตยา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 1000 ราตรี, 2556
เลขเรียก
วก ซ111ม
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์จีน / เลี่ยว อานต้า.
ผู้แต่ง
อานต้า,เลี่ยว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547.
เลขเรียก
495.15 อ254ว
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษอย่าคิดว่ายาก / ณพวัสส์ ธัมพิพิธ
ผู้แต่ง
ณพวัสส์ ธัมพิพิธ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก
425 ณ167ว
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ / พิณทิพย์ ทวยเจริญ.
ผู้แต่ง
พิณทิพย์ ทวยเจริญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เลขเรียก
425 พ344ว
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา
ผู้แต่ง
นววรรณ พันธุเมธา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียก
495.915 น177ว
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไอ้คุณผี / กนกเรขา.
ผู้แต่ง
กนกเรขา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2547.
เลขเรียก
น. ก151อ 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles