Search again

พบ: 277  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ใต้ร่มเงาไม้ : รวมเรื่องสั้นจากนักเขียนรางวัลรองชนะเลฺิศวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้า รัฐสภา / ดรุณี เดชานุสรณ์.
ผู้แต่ง
ดรุณี เดชานุสรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562.
เลขเรียก
รส ด174ต 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ในการแพร่ระบาด / เปาโล จอร์ดาโน ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, แปล.
ผู้แต่ง
จอร์ดาโน, เปาโล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อ่านอิตาลี , 2563.
เลขเรียก
รส จ197น 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ในเงาคือเราผู้ซ่อนเร้น / อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์.
ผู้แต่ง
อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : เม่นวรรณกรรม, 2562.
เลขเรียก
รส อ196น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ในโลกเล่า = In the world of narrative / วัฒน์ ยวงแก้ว.
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ ยวงแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์, 2562.
เลขเรียก
รส ส4711น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไดโนเสาร์ในสวนหลังบ้าน / ชลิต มณุญากร.
ผู้แต่ง
ชลิต มณุญากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปริณาม, 2549.
เลขเรียก
รส ช173ด 2549
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไม่เป็นไร 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
รส ม955 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไร้สัญชาติ และตัวละครอื่นๆ = Stateless and other stories / บัญชา อ่อนดี.
ผู้แต่ง
บัญชา อ่อนดี.
สำนักพิมพ์
กาญจนบุรี : บ้านแม่น้ำ, 2563.
เลขเรียก
รส บ113ร 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles