Search again

พบ: 127  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิว หย่ง เซิง ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล
ผู้แต่ง
หลิว, หย่ง เซิง
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียก
155.26 ห173ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : พี บาลานซ์ดีไซด์แอนปริ้นติ้ง, 2561.
เลขเรียก
371.3 ช116ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Google classroom / นพ มหิษานนท์.
ผู้แต่ง
นพ มหิษานนท์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น , 2561.
เลขเรียก
371.1024 น166ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Heidi / Johanna Spyri ; วันเพ็ญ บงกชสถิตย์, แปล.
ผู้แต่ง
ชปีรี, โยฮันนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
น. ช153ฮ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Q & A เลี้ยงลูกให้หายสงสัยสไตล์คุณหมอประเสริฐ / ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์
ผู้แต่ง
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2561
เลขเรียก
649.15 ป1711ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Single parent เลี้ยงเดี่ยวไหวถ้าใจแข็งแรง / Masami Sasaki ;อาคิรา รัตนาภิรัต, แปล
ผู้แต่ง
ซาซากิ, มาซามิ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อค บุ๊คส์, 2561
เลขเรียก
649.1 ซ222ซ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคบเพื่อน แบบเดล คาร์เนกี / หลิว หย่ง เซิง ผู้เรียบเรียง; วันวิสา ศักดิ์สัมพันธ์กุล,ผู้แปล
ผู้แต่ง
เซิง, หลิว หย่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วารา, 2561
เลขเรียก
158.2 ซ62ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : หลักการ เหตุผล และวิธีการ / ธรรมนิตย์สุมันตกุล.
ผู้แต่ง
ธรรมนิตย์ สุมันตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียก
352.53 ธ177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การตลาดที่ดีเริ่มต้นที่การให้ = Youtility / เจย์ เบเออร์ : ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต, แปล
ผู้แต่ง
เบเออร์, เจย์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2561.
เลขเรียก
658.812 บ559ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 : การประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ / สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์.
ผู้แต่ง
สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2561.
เลขเรียก
378.19 ส447ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสิ่งแวดล้อมขั้นก้าวหน้า / กนกพร สว่างแจ้ง
ผู้แต่ง
กนกพร สว่างแจ้ง
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการตำรา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561
เลขเรียก
333.714 ก151ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การผจญภัยของทอม ซอร์เยอร์ = The adventures Tom Sawter / Mark Twain ; เนื่องน้อย ศรัทธา, แปล.
ผู้แต่ง
ทเวน, มาร์ก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
น. ท157ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาวิชาชีพครู / กัญกร เอี่ยมพญา
ผู้แต่ง
กัญกร เอี่ยมพญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 21 เซ็นจูรี่, 2561
เลขเรียก
371.12 ก113ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ ช= Institutional research : a crucial tool for achievinginstitutional excellence/ องอาจ นัยพัฒน์
ผู้แต่ง
องอาจ นัยพัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561
เลขเรียก
370.72 อ129ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาตามอัธยาศัย / วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
ผู้แต่ง
วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียก
374 ว177ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles