Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
พระบารมีปกเกล้า ชาวพิษณุโลก.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก, 2556.
เลขเรียก
ทศ พ1711 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน / สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร. สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
ทศ พ1711 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก = Culture Phitsanulok municipality / จิรวัฒน์ พิระสันต์.
ผู้แต่ง
จิรวัฒน์ พิระสันต์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
เลขเรียก
ทศ จ377ว 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการบรรยายการอนุรักษ์ไก่ชนไทยและวัฒนธรรมการชนไก่ / นิสิต ตั้งตระการพงษ์.
ผู้แต่ง
นิสิต ตั้งตระการพงษ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก, 2556.
เลขเรียก
ทศ น383อ 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไก่พื้นเมืองไทย : เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสู่ AEC : เอกสารประชุมสัมมนาวิชาการ วันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว).
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ไก่พื้นเมืองไทย : เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสู่ AEC
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2556.
เลขเรียก
ทศ ก275ก 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไก่เก่ง ไก่ไก้ เพิ่มมูลค่าให้ไก่พื้นเมืองได้จริงหรือ : เอกสารประกอบการจัดเวทีเสวนาเกษตรกร วันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว).
ผู้แต่ง
การจัดเวทีเสวนาเกษตรกรเรื่อง ไก่เก่ง ไก่ไก้ เพิ่มมูลค่าให้ไก่พื้นเมืองได้จริงหรือ
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2556.
เลขเรียก
ทศ ก272 2556
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles