Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
9 เรื่องเพื่อความก้าวหน้า / ว. วชิรเมธี.
ผู้แต่ง
ว. วชิรเมธี.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ปราณ, 2555.
เลขเรียก
294.3444 ว7ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Desktop publishing สู่ e-book เพื่อส่งเสริมการใฝ่รู้ของผู้เรียนยุคดิจิทัล / จินตวีร์ คล้ายสังข์.
ผู้แต่ง
จินตวีร์ คล้ายสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
005.369 จ354ด
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Easy Grammar ไวยากรณ์เข้าใจง่าย / ฐาปกรณ์ อิงวิวัฒน์.
ผู้แต่ง
ฐาปกรณ์ อิงวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555.
เลขเรียก
425 ฐ251อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลอนคึกฤทธิ์ฯ / ทองแถม นาถจำนง.
ผู้แต่ง
ทองแถม นาถจำนง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2555.
เลขเรียก
895.911 ท192ก 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบการวิจัย = Research design / ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, สุภาพ ฉัตราภรณ์.
ผู้แต่ง
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
001.4 ผ192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความน่าจะเป็น สำหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ / สายชลสินสมบูรณ์ทอง
ผู้แต่ง
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2555
เลขเรียก
519.2 ส262ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำไทยที่มักอ่านผิด / นนนี่ ฐิติรัตน์ [นามแฝง].
ผู้แต่ง
ฐิติรัตน์ เกิดหาญ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2555.
เลขเรียก
495.912 ฐ343ค 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งคุณภาพ / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข.
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
371.3 พ366ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ดนตรีไทย : ประวัติเพลง บทร้อง และโน้ตเพลง / สมพงษ์ กาญจนผลิน
ผู้แต่ง
สมพงษ์ กาญจนผลิน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555
เลขเรียก
781.629591 ส166ด
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตามรอยพ่อ ก-ฮ / สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2555.
เลขเรียก
923.1593 ภ416ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ติวสอบวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น "เนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบ" / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
ผู้แต่ง
ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2555.
เลขเรียก
004 ฝ267ต
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย: หน่วยการเรียนรู้วันสำคัญ/ ศศธร สุวรรณดิษฐากุล
ผู้แต่ง
ศศธร สุวรรณดิษฐากุล
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บุ๊คพอยท์วิชาการ, 2555.
เลขเรียก
372.21 ศ188น
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาทักษะการคิดตามแนวปฏิรูปการศึกษา / สุคนธ์ สินธพานนท์, วรรัตน์ วรรณเลิศลักษณ์ และ พรรณี สินธพานนท์.
ผู้แต่ง
สุคนธ์ สินธพานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2555.
เลขเรียก
153.4207 ส415พ 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เคล็ดวิชาภาษาไทย ฉบับภาษาไทยขั้นเทพ / วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์.
ผู้แต่ง
วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัชรินทร์ พี.พี., 2555.
เลขเรียก
495.918 ว3711ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โภคีธรา/ รอมแพง.
ผู้แต่ง
รอมแพง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา , 2555.
เลขเรียก
น. ร196ภ 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles