Search again

พบ: 1,810  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิว หย่ง เซิง ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล
ผู้แต่ง
หลิว, หย่ง เซิง
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียก
155.26 ห173ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
1 สัปดาห์ พัฒนาความคิด / อำนวยชัย ปฏิพันธ์เผ่าพงศ์, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์.
สำนักพิมพ์
:กรุงเทพฯ ,แสงดาว 2542.
เลขเรียก
153.42 อ215ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 กลยุทธ์ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอที : ฉบับผู้บริหาร / ชนารัตน์ คำอ่อน และอัจฉรา รัตนวงษ์.
ผู้แต่ง
ชนารัตน์ คำอ่อน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียก
371.33 ช152ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young ;กาญจนา ประสพเนตร, แปล.
ผู้แต่ง
นัม, มียอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียก
028.5 น116ส 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 โมงเช้าวันอังคารปาฏิหาริย์รัก เล่ม 2 / เพียงใจ
ผู้แต่ง
เพียงใจ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2547
เลขเรียก
น พ612ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
100 activities for teaching research methods / CatherineDawson
ผู้แต่ง
Dawson, Catherine
สำนักพิมพ์
Los Angeles : Sage Publications, 2016
เลขเรียก
001.42 D269O
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
100 การละเล่นของเด็กไทย / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม
ผู้แต่ง
วิเชียร เกษประทุม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2554
เลขเรียก
790.1922 ว352ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
108 วิธีวัดและประเมินพหุปัญญา / เจมส์ เบลเรนก้า, คาโลราย แชปแมน, อลิซาเบธ สวาทซ์ ; เฉลียวศรี พิบูลชล, แปล.
ผู้แต่ง
เบลเรนก้า, เจมส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2544.
เลขเรียก
371.3 บ575ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
14 Teaching methods for professional teachers / Tisana Khemmani
ผู้แต่ง
Tisana Khemmani
สำนักพิมพ์
Bangkok : Chulalongkorn University Press, 2017
เลขเรียก
371.102 T598F
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
371.102 ท385ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
17 องศาเหนือ : ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ภาค 1.1 / วินทร์ เลียววาริณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 113 จำกัด, 2559.
เลขเรียก
น ว354ส 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง / สุวิทย์ มูลคำ, อรทัย มูลคำ.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ มูลคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2545.
เลขเรียก
370 ส473ย
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
20 วิธีพัฒนาการบริการเหนือชั้น / Lloyd C. Finch ; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์, แปลและเรียบเรียง
ผู้แต่ง
ฟินช์, ลอยด์ ซี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Be Bright Books, 2547
เลขเรียก
658.81 ฟ352ย
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
ผู้แต่ง
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
420.7 ธ416ส 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
2099 : a eutopia / Yorick Blumenfeld / Yorick Blumenfeld.
ผู้แต่ง
Blumenfeld, Yorick.
สำนักพิมพ์
New York : Thames & Hudson, c1999.
เลขเรียก
303.49 B658T
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles