Search again

พบ: 11,643  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ครู" ใหญ่ นภายน คุยเฟื่องเรื่องวัยเด็ก / ใหญ่ นภายน.
ผู้แต่ง
ใหญ่ นภายน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สีดา, 2547.
เลขเรียก
915.93 ห96ค 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
"มะเร็ง" ป้องกัน รู้จัก รักษา / ภารดี ทรัพย์สิริ.
ผู้แต่ง
ภารดี ทรัพย์สิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สาร สาร มาเก็ตติ้ง, 2545.
เลขเรียก
616.994 ภ274ม
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
"หัวโพง" : พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน / ชลิตา บัณฑิตุวงศ์, ประเกียรติ ขุนพล, จักรพล ธรวรพงศ์.
ผู้แต่ง
ชลิตา บัณฑุวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2543.
เลขเรียก
639.2 ช173ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
"เปิดฟ้าส่องโลก" ตอน "เปิดฟ้ามหาเอเซีย" เล่มที่ 2 / นิติภูมิ นวรัตน์.
ผู้แต่ง
นิติภูมิ นวรัตน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บี เอ็ม ซี, 2543.
เลขเรียก
320 น34ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
"เอ็นจีโอ" นักพัฒนาระดับรากหญ้า พันธุ์ที่สังคมขาด (ไม่) ได้? / เบญจมาศ ศิริภัทร.
ผู้แต่ง
เบญจมาศ ศิริภัทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อาทิตย์ โพรดักสื กรุ๊ป, 2545.
เลขเรียก
361.76 บ53อ 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
"ไท" และ "จ้วง" ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บทวิเคราะห์จากข้อมูลภาคสนาม / สุมิตร ปิติพัฒน์, เสมอชัย พูลสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สุมิตร ปิติพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543.
เลขเรียก
305.89591 ส463ท
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
'จิ๋ว' ความมุ่งมั่น เป็นนิรันดร์ / ธนูไฟ.
ผู้แต่ง
ธนูไฟ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เส้นทาง, 2545.
เลขเรียก
320.9593 ช177ธ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
'โรงเรียน' กับ 'เด็กอ้วน' : นโยบายสาธารณะ ว่าด้วย นโยบายและมาตรการโรงเรียนเพื่อป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็ก / มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.).
ผู้แต่ง
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิ, 2548.
เลขเรียก
616.398 ม417ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
(พลัง)๓ : พลังใจ พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม.
ผู้แต่ง
ประสาท มีแต้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์, 2549.
เลขเรียก
333.79 ป1711พ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับประชาชน / โดย สภาร่างรัฐธรรมนูญ.
ผู้แต่ง
สภาร่างรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540.
เลขเรียก
342.593 ส16ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
10 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ : สูตรแห่งชัยชนะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในชีวิต = Strategies for success : winning formulas for successful living / Jim Dornan ; แปลโดย ภูริทัต รัศมีเพชร.
ผู้แต่ง
ดอร์แนน, จิม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปร - เอสเอ็มอี, 2545.
เลขเรียก
650.1 ด197ส 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
10 คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียก
371.95 ส215ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
10 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด / พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
ผู้แต่ง
พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544.
เลขเรียก
351 พ32ส 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
100 คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับพื้นฐาน และอุดมศึกษา / อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
ผู้แต่ง
อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2544.
เลขเรียก
378 อ444ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
100 คำถามเรื่องอาหารการกิน / วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์.
ผู้แต่ง
วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543.
เลขเรียก
613.2 ว36ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles