Search again

พบ: 282  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ = Educational resources center / อำนวย เดชชัยศรี.
ผู้แต่ง
อำนวย เดชชัยศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544.
เลขเรียก
028.7 อ215ห 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC+4.0 ขั้นพื้นฐานและกราฟิกส์ / วรชัย เยาวปราณี.
ผู้แต่ง
วรชัย เยาวปราณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542.
เลขเรียก
005.369 ว172ป 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โยคะในวันทำงาน / เคียมคัส ; ภาพประกอบ โดย กฤษณ์.
ผู้แต่ง
เคียมคัส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกจัน, 2545.
เลขเรียก
613.7046 ค616ย 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โยคะในวันว่าง / เคียมคัล ; ภาพประกอบโดย กฤษณ์.
ผู้แต่ง
เคียมคัล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกจัน, 2545.
เลขเรียก
613.7046 ค616ย 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรคบิดชิเกลล่า = Shigellosis / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.
ผู้แต่ง
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2548.
เลขเรียก
0616 ส475บ 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรคอารมณ์ซึมเศร้า : คำถามที่คุณมีคำตอบที่คุณต้องการ / Sandra Salmans ; ณรงค์ สุภัทรพันธุ์, ผู้แปล ; อิราวดี ไตลังคะ, ผู้เรียบเรียง ; ชนิดา กาญจนลาภ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ซาลแมนส์, แซนดรา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2543.
เลขเรียก
616.8527 ซ277ร 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรงต้นกำลัง = Power plant / วัฒนา ถาวร.
ผู้แต่ง
วัฒนา ถาวร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542.
เลขเรียก
621.3121 ว113ร 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โรงต้นกำลัง = Power plant / วัฒนา ถาวร.
ผู้แต่ง
วัฒนา ถาวร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2544.
เลขเรียก
621.3121 ว113ร 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โลกทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9).
ผู้แต่ง
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2543, 2545.
เลขเรียก
294.3123 พ1711ล 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โลกนาถทีปนี / พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9).
ผู้แต่ง
พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.9).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2543, 2545.
เลขเรียก
294.3161 พ1711ล 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โองการแช่งน้ำ = Ong Kan Chang Nam / Michael Wright.
ผู้แต่ง
ไรท์, ไมเคิล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2542.
เลขเรียก
895.911 ร94อ 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ด้วย JavaScript / ทวีชัย หงษ์สุมาลย์, สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ.
ผู้แต่ง
ทวีชัย หงษ์สุมาลย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2544.
เลขเรียก
005.133 ท173ส 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles