Search again

พบ: 1,634  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.
ผู้แต่ง
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียก
346.065 ท173ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน / คณะกรรมการโครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์, 2546
เลขเรียก
340 ก139
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายแรงงาน : แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐ / ไพบูลย์ เปียศิริ
ผู้แต่ง
ไพบูลย์ เปียศิริ
สำนักพิมพ์
ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป, 2560
เลขเรียก
344.59301 พ9541ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของเอกชน : รายงานการวิจัย / ศรีราชา เจริญพานิช ... [และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
เลขเรียก
ว 344.07 ศ1737ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎแห่งความหวัง : หนทางสู่ความฝัน ความสำเร็จและพันธกิจในชีวิตคุณ =The laws of hope / ริวโฮ โอคาวา ; นันทวิทย์ พรพิบูลย์, แปล
ผู้แต่ง
โอคาวา, ริวโฮ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2560
เลขเรียก
158.1 อ812ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กด Like ให้อาเซียน / วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ผู้แต่ง
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เดอะ ซีนนิธ อินเตอร์บุ๊ก, 2556
เลขเรียก
330.959 ว373ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กติกาแบดมินตัน / งานวิชาการ กองการฝึกอบรมสำนักพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2546
เลขเรียก
796.34506 ก143
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษาให้แก่ชาวต่างของมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, บรรณาธิก...
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2559
เลขเรียก
ว 371.349 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรรมบังกฎ : แปลกจริงวิทยาศาสตร์ / นำชัย ชีววิวรรธน์
ผู้แต่ง
นำชัย ชีววิวรรธน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2553
เลขเรียก
500 น215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรรมลิขิต / ธมมวฑโฒ ภิกขุ
ผู้แต่ง
ธมมวฑโฒ ภิกขุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัดโสมนัสวิหาร, 2542
เลขเรียก
294.3122 ธ16ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรรมลิขิตและชีวิตระหว่างภพ / โดย ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์.
ผู้แต่ง
ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2543.
เลขเรียก
294.31883 ป15ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) : ฉบับสรุป
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
เลขเรียก
379.593 ก179
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา : รายงานสรุปผลการสัมมนา / ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ, จันทิมา ศุภรพงศ์
ผู้แต่ง
ฟ้ามุ่ย เรืองเลิศบุญ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550
เลขเรียก
370.78 ฟ264ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน: รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ / นงลักษณ์วิรัชชัย
ผู้แต่ง
นงลักษณ์ วิรัชชัย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งาติ, 2545
เลขเรียก
371.26 น127ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ / สุรัฐ ศิลปอนันต์.
ผู้แต่ง
สุรัฐ ศิลปอนันต์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ที เจ เจ, 2545.
เลขเรียก
371.207 ส4711ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles