Search again

พบ: 341  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
เอกสารวิชาการใช้ปุ๋ยเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน / กรมวิชาการเกษตร
ผู้แต่ง
กรมวิชาการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
เลขเรียก
631.8 ก176อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แก๊สมูลสัตว์ / สุนทร โครตบรรเทา.
ผู้แต่ง
สุนทร โครตบรรเทา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น , 2535.
เลขเรียก
630 ส455ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร (การใช้ บริการบำรุงรักษาและการปรับ) / ประณต กุลประสูตร.
ผู้แต่ง
ประณต กุลประสูตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2535.
เลขเรียก
631.3 ป1711ท
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี/ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน., 2554.
เลขเรียก
641.4 ส215น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs : อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท / ชิดชม ฮิรางะ, วราภา มหากาญจนกุล.
ผู้แต่ง
ชิดชม ฮิรางะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พีร-วัน, 2552.
เลขเรียก
641.4 ช342น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs : อาหารหมัก / ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พีร-วัน, 2552.
เลขเรียก
641.4 ฉ116น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs : อาหารแห้งและกึ่งแห้ง / วราภา มหากาญจนกุล, ชิดชม ฮิรางะ
ผู้แต่ง
วราภา มหากาญจนกุล
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พีร-วัน, 2552
เลขเรียก
641.4 ว172น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ : สำหรับการดำเนินการด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม / คณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 2547
เลขเรียก
660.65 น774
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนวทางพัฒนาระบบการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชไร่ / โดย โชติ สิทธิบุศย์.
ผู้แต่ง
โชติ สิทธิบุศย์.
สำนักพิมพ์
กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชไร่ กองปฐพีวิทยา, 2541.
เลขเรียก
633.5 ช843น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนวทางสร้างอาหารไทยเป็นอาหารโลกในสิบปีข้างหน้า / นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์.
ผู้แต่ง
นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2543.
เลขเรียก
664 น162น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนะนำพันธุ์พืชไร่ 2523 / โดยกองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการวิชาการ กองพืชไร่, 2523.
เลขเรียก
633 ก192น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนะแนวทำกินถิ่นใกล้ตัว / ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ, อธิก สกลวัฒนา
ผู้แต่ง
ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา, 2535
เลขเรียก
630 ฉ179น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แนะแนวทำกินถิ่นใกล้ตัว / ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ.
ผู้แต่ง
ฉลองชัย จันทร์เพ็ญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2538.
เลขเรียก
630 ฉ179น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แพ้อาหาร-แพ้ยากับการรักษาตนเอง / ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
ผู้แต่ง
ไพบูลย์ จาตุรปัญญา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2539
เลขเรียก
616.3 พ9541พ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
แมลงศัตรูพืชและการควบคุม / สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล
ผู้แต่ง
สกุลศักดิ์ โอฬารสกุล.
สำนักพิมพ์
ลำปาง : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 2555
เลขเรียก
632.3 ส114ม
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles