Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
60 ปี ผู้ศึกษาค้นคว้ากับ 424 ปี ไก่ชนพระนเรศวร / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
ผู้แต่ง
นิสิต ตั้งตระการพงษ์
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก, 2550
เลขเรียก
กช น383ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์ซุ้มไก่ชน / กลิ้ง แม่กลอง
ผู้แต่ง
กลิ้ง แม่กลอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: GMP กราฟฟิค, 2551
เลขเรียก
กช ก173ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การเลี้ยงไก่ชน / วิเชียร สันตคีรี.
ผู้แต่ง
วิเชียร สันตคีรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพื่อนเกษตร, 2542.
เลขเรียก
กช ว352ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเพาะเลี้ยงไก่ชนเพื่อตี-เพื่อขาย / พน นิลผึ้ง
ผู้แต่ง
พน นิลผึ้ง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: หลาวทอง วุฒิพร, 2551
เลขเรียก
กช พ15ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
นักเลงไก่ชน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: นานาสาส์น, 2551
เลขเรียก
กช น111
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ลักษณะและมาตรฐานไก่พื้นเมืองไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551
เลขเรียก
กช ล111
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เคล็ดลับไก่ชนไซ่ง่วน
สำนักพิมพ์
ชลบุรี: ศูนย์วิชาการและสาธิตไก่พื้นเมือง, 2551
เลขเรียก
กช ค574
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เชิงไก่ชนไทย / ศรีกรุง.
ผู้แต่ง
ศรีกรุง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สัตว์เศรษฐกิจ แมกกาซีน, 2542.
เลขเรียก
กช ศ173ช
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการบรรยายการอนุรักษ์ไก่ชนไทยและวัฒนธรรมการชนไก่ / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
ผู้แต่ง
นิสิต ตั้งตระการพงษ์
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก, 2556
เลขเรียก
กช น383อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไก่ชนนเรศวร สัตว์เอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก, 2548
เลขเรียก
กช ก925
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
ผู้แต่ง
นิสิต ตั้งตระการพงษ์
สำนักพิมพ์
พิาณุโลก: ตระกูลไทย, 2542
เลขเรียก
กช น383ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไก่ชนพระนเรศวรมหาราช ไก่ลือเลื่องของเมืองพิษณุโลก / นิสิต ตั้งตระการพงษ์
ผู้แต่ง
นิสิต ตั้งตระการพงษ์
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: ตระกูลไทย, 2535
เลขเรียก
กช น383ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไก่บ้านไก่ชน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: TN GROUP, 2551
เลขเรียก
กช ก952
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไก่บ้านไก่ชน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: GRAPHIP HOME, 2551
เลขเรียก
กช ก952
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ไก่พื้นเมืองไทย : เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสู่ AEC : เอกสารประชุมสัมมนาวิชาการ วันที่ 1-3 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง ไก่พื้นเมืองไทย : เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสู่ AEC
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2556
เลขเรียก
กช ก9631
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles