Search again

พบ: 189  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโลกของเรา / แคลร์ โอลิเวอร์ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณภุเก็ต, แปล
ผู้แต่ง
โอลิเวอร์, แคลร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : อมรินทร์คอมมิกส์, 2560
เลขเรียก
550 อ873ร
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
108 สูตรการผลิตปุ๋ยชีวภาพ : ยุทธศาสตร์แก้จนทางรอดของเกษตรกรไทย / เรียบเรียงโดย ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
ผู้แต่ง
ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2553
เลขเรียก
631.86 ป171ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
12 เส้นทางท่องเที่ยว ธรรมะรักษาใจ / รณยุทธ์ จิตรดอน
ผู้แต่ง
รณยุทธ์ จิตรดอน
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ประชุมช่าง, 2556
เลขเรียก
294.3657 ร146ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
13 นักวิทยาศาสตร์โลกเผยความลับเคมี-ชีววิทยา / Min-Hee Jeon ; นิสากร พัฒน์ใหญ่ยิ่ง, แปล.
ผู้แต่ง
จอน, มินฮี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
540 จ195ส 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / Sharon MacDonald ; DeborahC. Johnson, ภาพประกอบ ; นฤมล ตัญญพงศ์ปรัชญ์, แปล.
ผู้แต่ง
แมกโดนัลด์, ชารอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
510.702 ม718ห 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
ผู้แต่ง
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
420.7 ธ416ส 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
40 กิจกรรมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับระดับประถม-มัธยมต้น / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊ค, 2561.
เลขเรียก
333.707 ล114ส 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
86 สูตร น้ำผักและผลไม้ดีท็อกซ์ : เคล็ดลับสุขภาพดี หุ่นสวย กับ 86 สูตรเครื่องดื่มล้างพิษ / ฟูจิซาวา เซริกะ ; สำนักพิมพ์แม่บ้าน, แปล
ผู้แต่ง
เซริกะ, ฟูจิซาวา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2559
เลขเรียก
641.35 ซ573ป
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
Artificial intelligence with machine learning : AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง / ปริญญา สงวนสัตย์ ; ภีรพล คชาเจริญ,บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ปริญญา สงวนสัตย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก
006.31 ป173อ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
Big data series I : Introduction to a big data project ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า / อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
ผู้แต่ง
อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น [จัดจำหน่าย], 2562.
เลขเรียก
005.7 อ186บ 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
Cupcakes 25 ไอเดียแต่งหน้าคัพเค้ก / เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
ผู้แต่ง
เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559.
เลขเรียก
641.8653 ศ578ค
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
Easy cooking : lonely kitchen / สาวิตตรี สระทองเทียน.
ผู้แต่ง
สาวิตตรี สระทองเทียน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอฟเวอรีเดย์, 2560.
เลขเรียก
641.5 ส273อ 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
How to design portfolios = ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร / ดนัย เรียบสกุล.
ผู้แต่ง
ดนัย เรียบสกุล.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
เลขเรียก
371.26 ด1511ฮ 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
MESUK Model (มีสุขโมเดล) : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูวิถีชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข / วิสุทธิ์ คงกัลป์.
ผู้แต่ง
วิสุทธิ์ คงกัลป์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
507 ว384ม 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

image
why ? เคมี / Cho Yeongseon ; Yeongho Lee, ภาพประกอบ ; ฐิติพร พูลเพิ่ม, แปล.
ผู้แต่ง
โช, ย็องซ็อน.
สำนักพิมพ์
กรงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
ย ช82ว 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles