Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน / อัศวิน เบญจฆรณี.
ผู้แต่ง
อัศวิน เบญจฆรณี.
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก
658.542 อ118ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / พิศมัย หาญสมบัติ.
ผู้แต่ง
พิศมัย หาญสมบัติ.
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก
371.4 พ386ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ทฤษฎีกึ่งกรุป / สุภาวิณี สัตยาภรณ์.
ผู้แต่ง
สุภาวิณี สัตยาภรณ์.
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก
512.2 ส462ท
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม / เสรี แสงอุทัย
ผู้แต่ง
เสรี แสงอุทัย
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก
790.092 ส573ผ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารงานบริการ / มาณี ชูเอียด
ผู้แต่ง
มาณี ชูเอียด
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก
658.812 ม243ศ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการบริหารการศึกษา / พิมผกา ธรรมสิทธิ์.
ผู้แต่ง
พิมผกา ธรรมสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก
371.2 พ365ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อาหารสำหรับเด็กปฐมวัย / วัชราภรณ์ มากบุญศรี.
ผู้แต่ง
วัชราภรณ์ มากบุญศรี.
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก
649.3 ว112อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เข็มทิศชีวิตครู / สุพิชญา โคทวี.
ผู้แต่ง
สุพิชญา โคทวี.
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2554
เลขเรียก
371.102 ส463ข
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles