เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1คณะครุศาสตร์
         edu-serial วารสารทั่วไป อาคาร 3 ชั้น 1 คณะครุศาตร์ (ขอยืมได้)
         tedu หนังสือทั่วไปภาษาไทย อาคาร 3 ชั้น 1 คณะครุศาสตร์
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         sci คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
         sci-serial วารสารทั่วไป ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
3คณะเทคโนการเกษตรและอาหาร
         Agro ชั้น 3 คณะเทคโนการเกษตรและอาหาร
4บัณฑิตศึกษา
         tgs หนังสือทั่วไป ชั้น 1 ห้อง
5วิทยาลัยการพยาบาล
         enur ชั้น 3 โซน A หอสมุดกลาง หนังสือทั่วไปภาษาต่างประเทศ
         ernur ชั้น 3 โซน A หอสมุดกลาง หนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ
         tnur ชั้น 3 โซน A หอสมุดกลาง หนังสือทั่วไปภาษาไทย
         trnur ชั้น 3 โซน A หอสมุดกลาง หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
6หอสมุดกลาง
         cat ชั้น 1 งานเทคนิคสารสนเทศ (ขอยืมได้)
         CDB ชั้น 2 โซน B (หนังสือราชวงศ์จักรี)
         cir เคาท์เตอร์บรรณารักษ์
         ju ชั้น 2 โซน A (เยาวชน)
         lg ชั้น 3 โซน B (นิติศาสตร์)
         li ชั้น 2 โซน B (วรรณกรรม)
         lr ชั้น 3 โซน B (หนังสืออ้างอิงนิติศาสตร์)
         main-book ชั้น 3 โซน B
         main-book-b ชั้น 3 โซน B (คลังหนังสือ)
         main-eng ชั้น 3 โซน B (ภาษาอังกฤษ)
         main-fic ชั้น 2 โซน B (นวนิยาย) (ขอยืมได้)
         main-multimedia ชั้น 4 โซน A (ขอยืมได้)
         main-research ชั้น 2 โซน A (วิจัย)
         main-serial ชั้น 2 โซน A (วารสาร) (ขอยืมได้)
         mr มุมคุณธรรม
         PL ชั้น 2 โซน A (พิษณุโลกศึกษา)
         ref ชั้น 2 โซน B (หนังสืออ้างอิง)
         repair ห้องซ่อม
         ri ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น 2)
         ss ชั้น 2 โซน B (เรื่องสั้น)
         te ตำราอาจารย์
         th ชั้น 2 โซน A (ปริญญานิพนธ์)
         กช ชั้น 2 โซน A (ไก่ชน)
         สบ ชั้น 2 โซน A (สุนัขบางแก้ว)
กลับ
แผนที่ หอสมุดกลาง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.