เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nab 2200000uu 4500
001    252548
003     PSRU
008 18 0502s2560||||th 000 0 tha d
022    ^a1905-9647
100 0  ^aประพรรธน์ พละชีวะ.
245 00 ^aการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนร่วมกันเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง =^bUsing computer-supported collaborative learning to develop higher order thinking skills/^cประพรรธน์ พละชีวะ, อังคนา กรัณยาธิกุล, ดนุชา สลีวงศ์ และเลอลักษณ์ โอทกานนท์.
260    ^c2560.
500    ^aมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
650  4 ^aคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
650  4 ^aคอมพิวเตอร์จัดการสอน.
650  4 ^aเทคโนโลยีสารสนเทศ^xการจัดการ.
700 0  ^aอังคนา กรัณยาธิกุล, ^eผู้แต่งร่วม.
700 0  ^aดนุชา สลีวงศ์, ^eผู้แต่งร่วม.
700 0  ^aเลอลักษณ์ โอทกานนท์, ^eผู้แต่งร่วม.
773 0  ^aวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์^gปีที่ 11, ฉบับที่ 3 (ก.ย.- ธ.ค.60) หน้า 246-258.
850    ^aมรพส.
999    ^aวิกาญดา บุญคง.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.]
    หัวเรื่อง [คอมพิวเตอร์จัดการสอน.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การใช้คอมพิวเตอร..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.