เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nab 2200000uu 4500
001    252503
003     PSRU
008 18 0501s2560||||th 000 0 tha d
022    ^a1905-9647
100 0  ^aสุรชัย อนุตระกูลชัย.
245 00 ^aความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) =^bThe casual model of structural relationship among competencies of human resource managers affecting the effectiveness of regional sales and customer services 2, TOT Public Company Limited /^cสุรชัย อนุตระกูลชัย, มนูญ ศิวารมย์ และถวิล ลดาวัลย์.
260    ^c2560.
500    ^aมีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
650  4 ^aนักบริหาร.
650  4 ^aบริการลูกค้า.
650  4 ^aสมรรถนะ.
650  4 ^aทรัพยากรมนุษย์.
700 0  ^aมนูญ ศิวารมย์, ^eผู้แต่งร่วม.
700 0  ^aถวิล ลดาวัลย์, ^eผู้แต่งร่วม.
773 0  ^aวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์^gปีที่ 11, ฉบับที่ 3 (ก.ย.- ธ.ค.60) หน้า 208-220.
850    ^aมรพส.
999    ^aวิกาญดา บุญคง.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [นักบริหาร.]
    หัวเรื่อง [บริการลูกค้า.]
    หัวเรื่อง [สมรรถนะ.]
    หัวเรื่อง [ทรัพยากรมนุษย์.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์โครง..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.