เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ประทีป นานคงแนบ.
 ชื่อวารสาร  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 22, ฉบับที่ 3 ( ก.ย.-ธ.ค. 2554 ) หน้า 163-177.
 ชื่อเรื่อง  รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / ประทีป นานคงแนบ, ปรัชญนันท์ นิลสุข และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์.
 พิมพ์ลักษณ์  2554.
 หมายเหตุ  มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
 ISSN  0857-9296
 หัวเรื่อง  ช่างอุตสาหกรรม.
 หัวเรื่อง  การฝึกงาน.
 หัวเรื่อง  การนิเทศการศึกษา.
 ผู้แต่งร่วม  พัลลภ พิริยะสุรวงศ์.
 ผู้แต่งร่วม  ปรัชญนันท์ นิลสุข.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = Academic services journal prince of SONGKLA University. [ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 c.1-ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ช่างอุตสาหกรรม.]
    หัวเรื่อง [การฝึกงาน.]
    หัวเรื่อง [การนิเทศการศึกษา.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รูปแบบการนิเทศฝึ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.