เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ชมพูนุท สายพิณ.
 ชื่อวารสาร  วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 33, ฉบับที่ 4 ( ต.ค.-ธ.ค. 2553 ) หน้า 293-305.
 ชื่อเรื่อง  การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษาองค์กรด้านการให้บริการ = The influence of TQM practices on employees' attitude and perception : Case study of service organization / ชมพูนุท สายพิณ, ธีรวัตร เซ้งอาศัย และปรารถนา ปุณณกิติเกษม.
 พิมพ์ลักษณ์  2553.
 หมายเหตุ  มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
 ISSN  0125-278X.
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  ทัศนคติ.
 หัวเรื่อง  การรับรู้.
 หัวเรื่อง  การควบคุมคุณภาพ.
 หัวเรื่อง  การบริหารคุณภาพโดยรวม.
 ผู้แต่งร่วม  ปรารถนา ปุณณกิติเกษม.
 ผู้แต่งร่วม  ธีรวัตร เซ้งอาศัย.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ชมพูนุท สายพิณ.]

    หัวเรื่อง [ทัศนคติ.]
    หัวเรื่อง [การรับรู้.]
    หัวเรื่อง [การควบคุมคุณภาพ.]
    หัวเรื่อง [การบริหารคุณภาพโดยรวม.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การดำเนินกิจกรรม..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.