เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  กันต์ฤทัย คลังพหล.
 ชื่อเรื่อง  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี/ กันต์ฤทัย คลังพหล.
 พิมพ์ลักษณ์  2546.
 ลักษณะทางกายภาพ  [13], 115 แผ่น; 30 ซม.
 หมายเหตุ  ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)-- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
 หัวเรื่อง  ความภาคภูมิใจในตนเองในวัยรุ่น.
 หัวเรื่อง  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์.
 หัวเรื่อง  นักเรียนมัธยมศึกษา--การดูแล.
 หัวเรื่อง  การรับรู้ตนเอง.
 หัวเรื่อง  สัจจการแห่งตน.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการวิจัยและสถิติทางการศึกษา.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. ปริญญานิพนธ์
ปริญญานิพนธ์
ป155.2 ก389ก 2546  
  
บัณฑิตศึกษา
►หนังสือทั่วไป ชั้น 1 ห้อง
On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์.]
    หัวเรื่อง [การรับรู้ตนเอง.]
    หัวเรื่อง [สัจจการแห่งตน.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาความสัมพ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.