เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ISBN  9742316724:280บาท.
 ชื่อเรื่อง  บทความวิชาการด้าน HR/ นิสดารก์ เวชยานนท์.
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
 ลักษณะทางกายภาพ  303 หน้า; 21 ซม.
 หัวเรื่อง  การบริหารงานบุคคล.
 หัวเรื่อง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
หนังสือทั่วไป ภาษาไทย
658.3 น38บ 2548  
  
หอสมุดกลาง
►ชั้น 3 โซน B (คลังหนังสือ)
On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การบริหารงานบุคคล.]
    หัวเรื่อง [การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: บทความวิชาการด้า..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.