เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ทิพวรรณ มีบุญ.
 ชื่อวารสาร  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) หน้า 76-84.
 ชื่อเรื่อง  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = The Causal Factors Influencing Student Quality in Child Development Centers under Local Administration Organizations in The Northeast Region of Thailand / ทิพวรรณ มีบุญ, วาโร เพ็งสวัสดิ์, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ และวัลนิกา ฉลากบาง.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The Causal Factors Influencing Student Quality in Child Development Centers under Local Administration Organizations in The Northeast Region of Thailand
 พิมพ์ลักษณ์  2561.
 ISSN  2228-9356
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  การศึกษา--การบริหาร.
 หัวเรื่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.
 หัวเรื่อง  การปกครองท้องถิ่น.
 ผู้แต่งร่วม  วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้แต่งร่วม.
 ผู้แต่งร่วม  ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ , ผู้แต่งร่วม.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Nakhon Phanom University Journal Humanities & Social Sciences. [ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การศึกษา การบริหาร.]
    หัวเรื่อง [ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.]
    หัวเรื่อง [การปกครองท้องถิ่น.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยเชิงสาเหตุ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.