เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  งามทิพย์ มิตรสุภาพ.
 ชื่อวารสาร  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) หน้า 67-75.
 ชื่อเรื่อง  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน = The Strategic Management Model Affecting Operational Effectiveness of the Child Development Centers under the Sub-district Municipalities in the Upper Northeast Region of Thailand / งามทิพย์ มิตรสุภาพ, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และพรเทพ เสถียรนพเก้า.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The Strategic Management Model Affecting Operational Effectiveness of the Child Development Centers under the Sub-district Municipalities in the Upper Northeast Region of Thailand
 พิมพ์ลักษณ์  2561.
 ISSN  2228-9356
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  การบริหาร.
 หัวเรื่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.
 หัวเรื่อง  การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
 ผู้แต่งร่วม  ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ, ผู้แต่งร่วม.
 ผู้แต่งร่วม  วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้แต่งร่วม.
 ผู้แต่งร่วม  พรเทพ เสถียรนพเก้า, ผู้แต่งร่วม.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Nakhon Phanom University Journal Humanities & Social Sciences. [ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การบริหาร.]
    หัวเรื่อง [ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.]
    หัวเรื่อง [การวางแผนเชิงกลยุทธ์.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รูปแบบการบริหารเ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.