เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุทธิพงษ์ ทะกอง.
 ชื่อวารสาร  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2561) หน้า 49-58.
 ชื่อเรื่อง  ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง = Indicators of Moral Leadership for Administrators in Basic Education Schools: A Structural Relationship Model / สุทธิพงษ์ ทะกอง และพระครูสุธีจริยวัฒน์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Indicators of Moral Leadership for Administrators in Basic Education Schools: A Structural Relationship Model
 พิมพ์ลักษณ์  2561.
 ISSN  2228-9356
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  ภาวะผู้นำ.
 หัวเรื่อง  ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา.
 ผู้แต่งร่วม  พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผู้แต่งร่วม.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Nakhon Phanom University Journal Humanities & Social Sciences. [ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ภาวะผู้นำ.]
    หัวเรื่อง [ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ตัวบ่งชี้ภาวะผู้..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.