เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อัญชนา กลิ่นเทียน.
 ชื่อวารสาร  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ ปีที่ 11, ฉบับพิเศษ (พ.ย.60) หน้า 147-162.
 ชื่อเรื่อง  การสังเคราะห์รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงด้วยการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The synthesis of virtual science laboratory and blended learning for developing analytical thinking skill of secondary students (ViSPA MODEL)/ อัญชนา กลิ่นเทียน และวรรณชัย วรรณสวัสดิ์.
 พิมพ์ลักษณ์  2560.
 หมายเหตุ  มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
 ISSN  1905-9647
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  วิทยาศาสตร์--ห้องปฏิบัติการ.
 หัวเรื่อง  การเรียนรู้แบบผสมผสาน.
 หัวเรื่อง  ความคิดและการคิด.
 ผู้แต่งร่วม  วรรณชัย วรรณสวัสดิ์, ผู้แต่งร่วม.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ = Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University. [ปีที่ 11 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเรียนรู้แบบผสมผสาน.]
    หัวเรื่อง [ความคิดและการคิด.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การสังเคราะห์รูป..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.