เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ประภาส พาวินันท์.
 ชื่อวารสาร  วารสารสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 35, ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2560) หน้า 88-109.
 ชื่อเรื่อง  แนวทางการจัดห้องสมุดในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอีสานใต้ = Guidelines for building class library to instill substantial reading culture of students : a case study of primary schools in South Isan / ประภาส พาวินันท์.
 พิมพ์ลักษณ์  2560.
 ISSN  2228-8457
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  ห้องสมุดกับโรงเรียน.
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมการอ่าน.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสารสนเทศศาสตร์. [ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ประภาส พาวินันท์.]

    หัวเรื่อง [การส่งเสริมการอ่าน.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แนวทางการจัดห้อง..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.