เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ประกฤติยา ทักษิโณ.
 ชื่อวารสาร  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ปีที่ 10, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2559) หน้า 194-212.
 ชื่อเรื่อง  การพัฒนาแบบวัดความเป็นไทยของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน = The development of basic education students' thainess scale / ประกฤติยา ทักษิโณ, พัชราวลัย มีทรัพย์.
 พิมพ์ลักษณ์  2559.
 ISSN  2408-1256
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  การวัดผลทางการศึกษา.
 หัวเรื่อง  ความเป็นไทย.
 ผู้แต่งร่วม  พัชราวลัย มีทรัพย์, ผู้แต่งร่วม.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม = Humanities and social sciences journal of Graduate school, Pibulsongkram Rajabhat University. [ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การวัดผลทางการศึกษา.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนาแบบวัดคว..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.