เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ดารณี กาญจนะ คุ้มสิน.
 ชื่อวารสาร  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 ชื่อวารสาร  ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2559) หน้า 257-289.
 ชื่อเรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชนชายขอบ : กรณีเกาะญวน จังหวัดนครสวรรค์ = The strategies on development to strengthen a marginal community:the case study of Koh Yaun village in Nakhonsawan province/ ดารณี กาญจนะ คุ้มสิน.
 พิมพ์ลักษณ์  2559.
 ISSN  2286-7139
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  การพัฒนาชุมชน.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี = Udon Thani Rajabhat university journal of humanities and social sciences. [ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพัฒนาชุมชน.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ยุทธศาสตร์การพัฒ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.