เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  นันธิการ์ จิตรีงาม.
 ชื่อวารสาร  วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา. ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560) หน้า 131-147.
 ชื่อเรื่อง  การเปิดรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี / นันธิการ์ จิตรีงาม.
 พิมพ์ลักษณ์  2560.
 หมายเหตุ  มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
 ISSN  1906-2230
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมข่าวสาร.
 หัวเรื่อง  การสร้างจิตสำนึก.
 หัวเรื่อง  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ--การมีส่วนร่วมของประชาชน.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา. [ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมข่าวสาร.]
    หัวเรื่อง [การสร้างจิตสำนึก.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การเปิดรับข่าวสา..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.