เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ISBN  9786162695667:320บาท
 ผู้แต่ง  ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
 ชื่อเรื่อง  ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
 ลักษณะทางกายภาพ  370 หน้า ; 27 ซม.
 หัวเรื่อง  ภาษี--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง  อากรแสตมป์
 หัวเรื่อง  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 หัวเรื่อง  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 หัวเรื่อง  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 หัวเรื่อง  ภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไปนิติศาสตร์
หนังสือทั่วไปนิติศาสตร์
นต 343.04 ท118ค 2560 c.1 
  
หอสมุดกลาง
►ชั้น 3 โซน B (นิติศาสตร์)
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 กรกฎาคม 2561
  จอง
2. หนังสือทั่วไปนิติศาสตร์
หนังสือทั่วไปนิติศาสตร์
นต 343.04 ท118ค 2560 c.2 
  
หอสมุดกลาง
►ชั้น 3 โซน B (นิติศาสตร์)
On Shelf
3. หนังสือทั่วไปนิติศาสตร์
หนังสือทั่วไปนิติศาสตร์
นต 343.04 ท118ค 2560 c.3 
  
หอสมุดกลาง
►ชั้น 3 โซน B (นิติศาสตร์)
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
  จอง
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง]

    หัวเรื่อง [อากรแสตมป์]
    หัวเรื่อง [ภาษีหัก ณ ที่จ่าย]
    หัวเรื่อง [ภาษีเงินได้นิติบุคคล]
    หัวเรื่อง [ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา]
    หัวเรื่อง [ภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความรู้ทั่วไปกฎห..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.