เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  โกศล น่วมบาง.
 ชื่อวารสาร  วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 21, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) หน้า 135-145.
 ชื่อเรื่อง  ปัจจัยของการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของ จักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร = Factors pf brand image perception to brand values of motorcycle in Bangkok metropolitan / โกศล น่วมบาง และประสพชัย พสุนนท์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Factors pf brand image perception to brand values of motorcycle in Bangkok metropolitan
 พิมพ์ลักษณ์  2559.
 ISSN  0859-2330
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  การรับรู้.
 หัวเรื่อง  ชื่อตราผลิตภัณฑ์.
 หัวเรื่อง  จักรยานยนต์.
 ผู้แต่งร่วม  ประสพชัย พสุนนท์.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = Journal of association of researchers humanities and social sciences. [ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การรับรู้.]
    หัวเรื่อง [ชื่อตราผลิตภัณฑ์.]
    หัวเรื่อง [จักรยานยนต์.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยของการรับร..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.