เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  มณฑล หวานวาจา.
 ชื่อวารสาร  วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 2559) หน้า 70-85.
 ชื่อเรื่อง  ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร = Correlation of media exposure knowledge, attitude and behavior to prevent obesity of people in Bangkok metropolis / มณฑล หวานวาจา และสุจิตรา สุคนธทรัพย์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Correlation of media exposure knowledge, attitude and behavior to prevent obesity of people in Bangkok metropolis
 พิมพ์ลักษณ์  2559.
 ISSN  0859-5453
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  โรคอ้วน--การป้องกันและควบคุม.
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมข่าวสาร.
 หัวเรื่อง  ทัศนคติ.
 ผู้แต่งร่วม  สุจิตรา สุคนธทรัพย์.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Thailand journal of health promotion and environmental health. [ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมข่าวสาร.]
    หัวเรื่อง [ทัศนคติ.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์ของก..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.