เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  โศภณิศ โนอินทร์.
 ชื่อวารสาร  Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences. ปีที่ 16, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558) หน้า 118-130.
 ชื่อเรื่อง  ความวิตกกังวลในการอ่านภาษาอังกฤษและความวิตกกังวลในการเรียนภาษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนแบบผสมผสาน = English reading anxiety and computer-assisted language learning anxiety in blended learning / โศภณิศ โนอินทร์ และสุดสรวง ยุทธนา.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  English reading anxiety and computer-assisted language learning anxiety in blended learning
 พิมพ์ลักษณ์  2558.
 หมายเหตุ  มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
 ISSN  1905-3193
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  คอมพิวเตอร์จัดการสอน.
 หัวเรื่อง  ความวิตกกังวล.
 หัวเรื่อง  ภาษาอังกฤษ--การอ่าน (อุดมศึกษา).
 หัวเรื่อง  การเรียนรู้แบบผสมผสาน.
 ผู้แต่งร่วม  สุดสรวง ยุทธนา.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Sciences. [ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [คอมพิวเตอร์จัดการสอน.]
    หัวเรื่อง [ความวิตกกังวล.]
    หัวเรื่อง [การเรียนรู้แบบผสมผสาน.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความวิตกกังวลในก..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.