เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  สุภา สีมานะชัยสิทธิ์.
 ชื่อวารสาร  วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 29, ฉบับที่ 89 (ม.ค.-มี.ค. 2558) หน้า 132-144.
 ชื่อเรื่อง  ปัจจัยด้านการดำเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ : กรณีศึกษาบริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) = Factors of operations affecting the efficiency logistics management of textile industry: A case study at Thai Textile Industry (Plc) / สุภา สีมานะชัยสิทธิ์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Factors of operations affecting the efficiency logistics management of textile industry: A case study at Thai Textile Industry (Plc)
 พิมพ์ลักษณ์  2558.
 ISSN  0857-2690
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  บริษัทโรงงานผ้าไทย.
 หัวเรื่อง  การบริหารงานโลจิสติกส์.
 หัวเรื่อง  อุตสาหกรรมสิ่งทอ.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสุทธิปริทัศน์. [ปีที่ 29 ฉบับที่ 89 c.1-ปีที่ 29 ฉบับที่ 91 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การบริหารงานโลจิสติกส์.]
    หัวเรื่อง [อุตสาหกรรมสิ่งทอ.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยด้านการดำเ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.