เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ศิริญาพร ปรีชา.
 ชื่อวารสาร  อินฟอร์เมชั่น. ปีที่ 21, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557) หน้า 1-11.
 ชื่อเรื่อง  การศึกษาความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = A study of workforce engagement: A case study of Academic Resources Center, Khon Kaen University / ศิริญาพร ปรีชา.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A study of workforce engagement: A case study of Academic Resources Center, Khon Kaen University.
 พิมพ์ลักษณ์  2557.
 ISSN  0859-015X
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น--สำนักวิทยบริการ.
 หัวเรื่อง  ความผูกพันต่อองค์การ.
 หัวเรื่อง  ความพอใจในการทำงาน.
 หัวเรื่อง  บุคลากรห้องสมุด.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ อินฟอร์เมชั่น [ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความผูกพันต่อองค์การ.]
    หัวเรื่อง [ความพอใจในการทำงาน.]
    หัวเรื่อง [บุคลากรห้องสมุด.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาความผูกพ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.