เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  ณพร เจียมโฆสิต.
 ชื่อวารสาร  วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 28, ฉบับที่ 88 (ต.ค.-ธ.ค. 2557) หน้า 145-169.
 ชื่อเรื่อง  อิทธิพลของความมุ่งมั่นของผู้บริหารและผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้บริการต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของลูกค้าสายการบินประเภทต้นทุนต่ำในประเทศไทย = Influence of management commitment and performance of airline staff on perceived service quality of low-cost airlines' customers in Thailand / ณพร เจียมโฆสิต, ลีลา เตี้ยงสูงเนิน และธนิดา จิตร์น้อมรัตน์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Influence of management commitment and performance of airline staff on perceived service quality of low-cost airlines' customers in Thailand
 พิมพ์ลักษณ์  2557.
 หมายเหตุ  มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
 ISSN  0857-2690
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  บริการลูกค้า.
 หัวเรื่อง  สายการบิน--บริการลูกค้า.
 หัวเรื่อง  พนักงานสายการบิน.
 หัวเรื่อง  สายการบินต้นทุนต่ำ.
 ผู้แต่งร่วม  ลีลา เตี้ยงสูงเนิน.
 ผู้แต่งร่วม  ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารสุทธิปริทัศน์. [ปีที่ 28 ฉบับที่ 87 c.1-ปีที่ 28 ฉบับที่ 88 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [บริการลูกค้า.]
    หัวเรื่อง [สายการบินต้นทุนต่ำ.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: อิทธิพลของความมุ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.