เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ชื่อวารสาร  วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ. ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2557) หน้า 1-15.
 ชื่อเรื่อง  การเปิดรับสารสนเทศจากโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย : การศึกษานำร่อง = Information exposure to alcohol product placement for Thai youths : A pilot study / จันทิมา เขียวแก้ว ...[และคนอื่นๆ].
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Information exposure to alcohol product placement for Thai youths : A pilot study.
 พิมพ์ลักษณ์  2557.
 ISSN  1905-0793.
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  การรับรู้.
 หัวเรื่อง  สารสนเทศ.
 หัวเรื่อง  โฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็ก.
 หัวเรื่อง  โฆษณาแฝง.
 หัวเรื่อง  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ผู้แต่งร่วม  จันทิมา เขียวแก้ว.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ = TLA research journal (Thai Library Association). [ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การรับรู้.]
    หัวเรื่อง [สารสนเทศ.]
    หัวเรื่อง [โฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็ก.]
    หัวเรื่อง [เครื่องดื่มแอลกอฮอล์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การเปิดรับสารสนเ..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.