เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ชื่อวารสาร  วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ปีที่ 25, ฉบับที่ 1 ( ม.ค.-เม.ย. 2557 ) หน้า 31-38.
 ชื่อเรื่อง  แรงจูงใจในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขตกรุงเทพมหานคร = Motivation in learning buddhism of students at the buddhist sunday school in Bangkok metropolis area based on learner centered approach / นิคม แย้มย้อย ...[และคนอื่นๆ].
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Motivation in learning buddhism of students at the buddhist sunday school in Bangkok metropolis area based on learner centered approach.
 พิมพ์ลักษณ์  2557.
 ISSN  0857-9296
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  การเรียน.
 หัวเรื่อง  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์.
 หัวเรื่อง  ศาสนา.
 ผู้แต่งร่วม  นิคม แย้มย้อย.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ = Academic services journal prince of SONGKLA University. [ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 c.1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเรียน.]
    หัวเรื่อง [แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์.]
    หัวเรื่อง [ศาสนา.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แรงจูงใจในการเรี..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.