เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง  Time
 พิมพ์ลักษณ์  New York, ect. : Time lnc.
 Frequency  รายสัปดาห์
 ISSN  0040-781X
 ห้องสมุดมี  PSRU ปีที่ 185 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 185 ฉบับที่ 14 c.1 ปีที่ 185 ฉบับที่ 1 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 2 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 3 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 4 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 5 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 8 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 9 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 10 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 11 c.1,ปีท;ปีที่ 184 ฉบับที่ 3 c.1-ปีที่ 184 ฉบับที่ 26 c.1 ปีที่ 184 ฉบับที่ 18 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 21 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 23 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 24 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 26 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 3 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 5 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 7 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 8 c.1,;ปีที่ 183 ฉบับที่ 8 c.1-ปีที่ 183 ฉบับที่ 22 c.1 ปีที่ 183 ฉบับที่ 10 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 11 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 12 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 13 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 14 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 15 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 16 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 17 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 19 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 20 ;ปีที่ 185 ฉบับที่ 15 c.1-ปีที่ 185 ฉบับที่ 24 c.1 ปีที่ 185 ฉบับที่ 15 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 17 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 18 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 19 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 20 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 21 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 22 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 24 c.1;ปีที่ 187 ฉบับที่ 2 c.1-ปีที่ 187 ฉบับที่ 24 c.1 ปีที่ 187 ฉบับที่ 2 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 3 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 4 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 5 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 8 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 9 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 10 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 11 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 12 c.1,ปี;ปีที่ 186 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 186 ฉบับที่ 27 c.1 ปีที่ 186 ฉบับที่ 1 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 3 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 4 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 5 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 15 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 17 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 18 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 19 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 20 c.1,;Year 189 Number 1 c.1-Year 189 Number 11 c.1 Year 189 Number 1 c.1,Year 189 Number 2 c.1,Year 189 Number 3 c.1,Year 189 Number 4 c.1,Year 189 Number 5 c.1,Year 189 Number 6 c.1,Year 189 Number 7 c.1,Year 189 Number 9 c.1,Year 189 Number 10 c.1,Year 189 Number 11 c.1;ปีที่ 188 ฉบับที่ 2 c.1-ปีที่ 188 ฉบับที่ 27 c.1 ปีที่ 188 ฉบับที่ 2 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 4 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 7 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 8 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 9 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 10 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 12 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 13 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 14 c.1,ป;Year 189 Number 12 c.1-Year 189 Number 24 c.1 Year 189 Number 12 c.1,Year 189 Number 13 c.1,Year 189 Number 14 c.1,Year 189 Number 15 c.1,Year 189 Number 18 c.1,Year 189 Number 19 c.1,Year 189 Number 20 c.1,Year 189 Number 21 c.1,Year 189 Number 22 c.1,Year 189 Number 23 c.1,Year 189 Number;Year 190 Number 1 c.1-Year 190 Number 11 c.1 Year 190 Number 1 c.1,Year 190 Number 2 c.1,Year 190 Number 4 c.1,Year 190 Number 5 c.1,Year 190 Number 6 c.1,Year 190 Number 7 c.1,Year 190 Number 8 c.1,Year 190 Number 9 c.1,Year 190 Number 10 c.1,Year 190 Number 11 c.1;Year 190 Number 13 c.1-Year 190 Number 25 c.1 Year 190 Number 13 c.1,Year 190 Number 14 c.1,Year 190 Number 15 c.1,Year 190 Number 16 c.1,Year 190 Number 18 c.1,Year 190 Number 19 c.1,Year 190 Number 20 c.1,Year 190 Number 21 c.1,Year 190 Number 22 c.1,Year 190 Number 24 c.1,Year 190 Number
 หัวเรื่อง  Nursing--periodicals.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ส่งเย็บเล่ม
Year 190 Number 13 c.1-Year 190 Number 25 c.1 c.1
  Barcode: E0025695
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
2.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ส่งเย็บเล่ม
Year 190 Number 1 c.1-Year 190 Number 11 c.1 c.1
  Barcode: E0024148
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
3.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ส่งเย็บเล่ม
Year 189 Number 12 c.1-Year 189 Number 24 c.1 c.1
  Barcode: E0024146
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
4.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ส่งเย็บเล่ม
Year 189 Number 1 c.1-Year 189 Number 11 c.1 c.1
  Barcode: E0024147
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
5.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น
ปีที่ 188 ฉบับที่ 2 c.1-ปีที่ 188 ฉบับที่ 27 c.1 c.1
  Barcode: E0024041
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
6.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น
ปีที่ 187 ฉบับที่ 2 c.1-ปีที่ 187 ฉบับที่ 24 c.1 c.1
  Barcode: E0024020
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
7.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ปกติ
ปีที่ 186 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 186 ฉบับที่ 27 c.1 c.1
  Barcode: E0023947
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
8.
วารสารเย็บเล่ม
ปีที่ 185 ฉบับที่ 15 c.1-ปีที่ 185 ฉบับที่ 24 c.1 c.1
  Barcode: E0023946
2 ไฟล์แนบ
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
9.
วารสารเย็บเล่ม
ปีที่ 185 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 185 ฉบับที่ 14 c.1 c.1
  Barcode: E0023945
2 ไฟล์แนบ
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
10.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น
ปีที่ 184 ฉบับที่ 3 c.1-ปีที่ 184 ฉบับที่ 26 c.1 c.1
  Barcode: T0190075
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
11.
วารสารเย็บเล่ม
สถานะ=ใช้ในห้องสมุดเท่านั้น
ปีที่ 183 ฉบับที่ 8 c.1-ปีที่ 183 ฉบับที่ 22 c.1 c.1
  Barcode: T0190074
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
   [แสดง 11/11 รายการ]
รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [Time]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Time

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.