เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง  Time
 พิมพ์ลักษณ์  New York, ect. : Time lnc.
 Frequency  รายสัปดาห์
 ISSN  0040-781X
 ห้องสมุดมี  PSRU Year 189 Number 21 c.1 ;ปีที่ 185 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 185 ฉบับที่ 14 c.1 ปีที่ 185 ฉบับที่ 1 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 2 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 3 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 4 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 5 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 8 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 9 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 10 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 11 c.1,ปีท;Year 189 Number 12 c.1 ;ปีที่ 184 ฉบับที่ 3 c.1-ปีที่ 184 ฉบับที่ 26 c.1 ปีที่ 184 ฉบับที่ 18 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 21 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 23 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 24 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 26 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 3 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 5 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 7 c.1,ปีที่ 184 ฉบับที่ 8 c.1,;ปีที่ 183 ฉบับที่ 8 c.1-ปีที่ 183 ฉบับที่ 22 c.1 ปีที่ 183 ฉบับที่ 10 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 11 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 12 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 13 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 14 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 15 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 16 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 17 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 19 c.1,ปีที่ 183 ฉบับที่ 20 ;ปีที่ 185 ฉบับที่ 15 c.1-ปีที่ 185 ฉบับที่ 24 c.1 ปีที่ 185 ฉบับที่ 15 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 17 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 18 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 19 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 20 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 21 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 22 c.1,ปีที่ 185 ฉบับที่ 24 c.1;ปีที่ 187 ฉบับที่ 2 c.1-ปีที่ 187 ฉบับที่ 24 c.1 ปีที่ 187 ฉบับที่ 2 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 3 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 4 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 5 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 8 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 9 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 10 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 11 c.1,ปีที่ 187 ฉบับที่ 12 c.1,ปี;ปีที่ 186 ฉบับที่ 1 c.1-ปีที่ 186 ฉบับที่ 27 c.1 ปีที่ 186 ฉบับที่ 1 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 3 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 4 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 5 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 15 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 17 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 18 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 19 c.1,ปีที่ 186 ฉบับที่ 20 c.1,;Year 189 Number 11 c.1 ;ปีที่ 188 ฉบับที่ 2 c.1-ปีที่ 188 ฉบับที่ 27 c.1 ปีที่ 188 ฉบับที่ 2 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 4 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 6 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 7 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 8 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 9 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 10 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 12 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 13 c.1,ปีที่ 188 ฉบับที่ 14 c.1,ป;Year 189 Number 1 c.1 ;Year 189 Number 3 c.1 ;Year 189 Number 5 c.1 ;Year 189 Number 7 c.1 ;Year 189 Number 6 c.1 ;Year 189 Number 4 c.1 ;Year 189 Number 2 c.1 ;Year 189 Number 10 c.1 ;Year 189 Number 9 c.1 ;Year 189 Number 13 c.1 ;Year 189 Number 22 c.1 ;Year 189 Number 14 c.1 ;Year 189 Number 15 c.1 ;Year 189 Number 19 c.1 ;Year 189 Number 18 c.1 ;Year 189 Number 20 c.1 ;Year 189 Number 23 c.1 ;Year 189 Number 24 c.1 ;Year 190 Number 1 c.1 ;Year 190 Number 2 c.1 ;Year 190 Number 4 c.1 ;Year 190 Number 6 c.1 ;Year 190 Number 5 c.1 ;Year 190 Number 8 c.1 ;Year 190 Number 7 c.1 ;Year 190 Number 9 c.1 ;Year 190 Number 10 c.1 ;Year 190 Number 11 c.1 ;Year 190 Number 13 c.1 ;Year 190 Number 14 c.1 ;Year 190 Number 15 c.1
 หัวเรื่อง  Nursing--periodicals.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ดูแบบ: กล่อง รายการ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1.
วารสารฉบับปัจจุบัน
Year 190 Number 15 c.1
  Barcode: E0024132
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
*เพิ่งรับคืน
2.
วารสาร
Year 190 Number 14 c.1
  Barcode: E0024129
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
3.
วารสาร
Year 190 Number 13 c.1
  Barcode: E0024124
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
4.
วารสาร
Year 190 Number 11 c.1
  Barcode: E0024121
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
5.
วารสาร
Year 190 Number 10 c.1
  Barcode: E0024112
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
6.
วารสาร
Year 190 Number 9 c.1
  Barcode: E0024109
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
7.
วารสาร
Year 190 Number 8 c.1
  Barcode: E0024103
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
8.
วารสาร
Year 190 Number 7 c.1
  Barcode: E0024108
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
9.
วารสาร
Year 190 Number 6 c.1
  Barcode: E0024098
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
10.
วารสาร
Year 190 Number 5 c.1
  Barcode: E0024095
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
11.
วารสาร
Year 190 Number 4 c.1
  Barcode: E0024093
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
12.
วารสาร
Year 190 Number 2 c.1
  Barcode: E0024084
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
13.
วารสาร
Year 190 Number 1 c.1
  Barcode: E0024082
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
14.
วารสาร
Year 189 Number 24 c.1
  Barcode: E0024081
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
15.
วารสาร
Year 189 Number 23 c.1
  Barcode: E0024079
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
16.
วารสาร
Year 189 Number 22 c.1
  Barcode: E0024076
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
17.
วารสาร
Year 189 Number 21 c.1
  Barcode: E0024075
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
18.
วารสาร
Year 189 Number 20 c.1
  Barcode: E0024071
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
19.
วารสาร
Year 189 Number 19 c.1
  Barcode: E0024067
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
20.
วารสาร
Year 189 Number 18 c.1
  Barcode: E0024064
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
21.
วารสาร
Year 189 Number 15 c.1
  Barcode: E0024056
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
22.
วารสาร
Year 189 Number 14 c.1
  Barcode: E0024053
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
23.
วารสาร
Year 189 Number 13 c.1
  Barcode: E0024051
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
24.
วารสาร
Year 189 Number 12 c.1
  Barcode: E0024050
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
25.
วารสาร
Year 189 Number 11 c.1
  Barcode: E0024042
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
26.
วารสาร
Year 189 Number 10 c.1
  Barcode: E0024039
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
27.
วารสาร
Year 189 Number 9 c.1
  Barcode: E0024038
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
28.
วารสาร
Year 189 Number 7 c.1
  Barcode: E0024033
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
29.
วารสาร
Year 189 Number 6 c.1
  Barcode: E0024035
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
30.
วารสาร
Year 189 Number 5 c.1
  Barcode: E0024034
หอสมุดกลาง
>ชั้น 2 โซน A (วารสาร)
On Shelf
  ขอยืม
  1 2 [2]   [แสดง 30/41 รายการ]
รายการใกล้เคียง
    ชื่อเรื่อง [Time]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Time

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.